album-art

Yoko Kanamaru(Viola) Masami Mizoi (Piano)